Psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi, hvor psykoterapeuten gennem samtaler, støtter og hjælper klienten til at opnå forandring og indsigt i sit liv.

Hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi, hvor psykoterapeuten gennem samtaler, støtter og hjælper klienten til at opnå forandring og indsigt i sit liv.

Rygaard Hypnoterapi er min klinik beliggende i Aabyhøj, og er derfor let tilgængelig, hvad enten du kommer fra Aarhus C, Risskov eller omegn.

En psykoterapeut kan afhjælpe negative tanker

I psykoterapi forsøger psykoterapeuten at hjælpe klienten til at ændre sine tanker, mønstre og vaner, der er med til at fastholde personen i en problematisk psykisk tilstand.

Tanker, gamle mønstre og vaner kan både give og vedligeholde (fastholde) problemer som angst, stress, PTSD, OCD, spiseforstyrrelser, selvværdsproblemer, depression, parforholdsproblemer, seksuelle blokeringer, familieproblematikker mm. Jeg kan også hjælpe dig med traume-behandling

Psykoterapi er et samarbejde mellem tereapeut og klient. Det er derfor vigtigt at samarbejdet med Pyskoterapeuten føles rart og trygt, så klienten tør åbne sig og betro sine intime forhold til terapeuten.

I min egenskab af Hypnose Psykoterapeut finder jeg i samarbejde med klienten frem til eventuelle årsager til problemet eller til de mønstre, tanker og vaner, der er årsag til problemet. Når vi skaber indsigt og bevidsthed om vores mønstre har vi mulighed for at ændre på tilstanden og dermed komme af med problemet.

Som Hypnose Psykotereapeut kan jeg både benytte hypnose til at skabe indsigt og til nemmere og på en meget blid måde at opnå forandring og komme af med problemet.

Der kan være forskellige grunde til at gå i psykoterapi. Det kan både være for at få behandling af problemer, som nedsætter livskvaliteten. En anden grund kan være ønsket om at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Terapiens omdrejningspunkt er klienten og at hjælpe klienten til større frihed i sit liv, og slippe bindingen til de gamle mønstre.

Som psykoterapeut hjælper jeg klienten til at blive i stand til at løse sine problemer og udfordringer gennem selverkendelse og bevidsthed. Aflæring af gamle mønstre og læring af nye færdigheder.

Der findes mange forskellige psykoterapeutiske retninger. Den metode, jeg vælger, vil afhænge af klientens problemstilling, men jeg har stor fokus på sammenhængen mellem krop og sind og dermed også tankens indflydelse på den fysiske tilstand.

Vælg din psykoterapeut med omhu

Psykoterapeut er endnu ikke en beskyttet titel og det kan være svært at vælge mellem den store mængde af terapeuter, derfor anbefaler jeg også at se efter om der er en uddannelse bag, der lever op til de tværminesterielle krav.

Psykoterapeut Akademiet, hvor jeg har taget min 4-årige Hypnose Psykoterapeutuddannelse, lever op til disse krav om uddannelsens varighed, timetal omkring teori, klienttræning, supervision, egenterapi og forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Disse krav er også med til at sikre at psykoterapeuten selv har gået vejen. En vej med selvudvikling, bearbejdning af sorger, traumer, svigt, gamle mønstre og irrationelle tanker og uhensigtsmæssige bindinger. Samt at terapeuten fortsat udvikler sig og modtager supervision i forhold til klienter og problematikker.

Vil du vide mere?

Måske tænker du: Hvad koster en psykoterapeut? Du kan se en oversigt over mine priser her. Er du på SU får du en reduceret pris.

Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at bestille en tid, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan få fat i mig på tlf. 42 45 27 03 eller e-mail eva@hypnoterapi-rygaard.dk. Jeg ser frem til at høre fra dig.​