Traumebehandling

​Traumer kan opstå på baggrund af en akut uventet og chokerende hændelse som f.eks. voldsovergreb.

Traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder

​Traumer kan opstå på baggrund af en akut uventet og chokerende hændelse som fx voldsovergreb, trafikuheld eller længerevarende pinefulde belastninger som fx krigsbegivenheder, alvorlig sygdom, skilsmisse, seksuelle krænkelser, undertrykkende samlever, adskillelse fra nærtstående i barnealderen.

Traume kan også komme af små dagligdagsudfordringer, som ophober sig i kroppen indtil vi når et tidspunkt hvor vi ikke kan rumme mere.

Traumer er resultatet af overordentligt stressende begivenheder, der knuser din følelse af sikkerhed, giver dig en følelse af hjælpeløshed og sårbarhed i en farlig verden. Traumer kan føre til PTSD, angst i forskellige former, stress og depression.

Har du brug for traume-behandling eller traume-terapi, er du velkommen til at komme forbi min klinik og få hjælp. Min klinik er i Aabyhøj, let tilgængelig fra Risskov, Aarhus C og omegn.

Sådan foregår behandling af traumer

Når jeg som psykoterapeut arbejder med traume-behandling, tager jeg udgangspunkt i den enkelte og dennes situation for at finde frem til den rette behandling, eksempelvis chok-traume-behandling. Det kan være nødvendigt at arbejde med symptomerne i første omgang for at opnå ro til at arbejde mere med årsagen og selve helingen.

I traume-behandling arbejdes der med kroppens reaktion, med fortiden og med de konkrete problemer traumet har medført i form af angst, manglende søvn, vrede, manglende overskud, nærvær, smerter og social isolation, samt din måde at se traumet og din tilværelse på.

I traume-behandling handler det om at skabe mulighed for heling, sådan at du kan få dit overskud og dit mod på livet tilbage. Endda en følelse af ro og plads i kroppen igen.

Behandlingen giver dig mulighed for at se dit liv på nye måder og skabe overskud og livsmod til at turde leve, samt giver dig redskaber, viden, inspiration, overblik og støtte til at mindske og håndtere dine symptomer og udfordringer. Traumebehandlingen vil hjælpe dig til at turde tage styringen tilbage i dit liv og turde vælge den retning dit liv skal tage, samt se på hvordan du ønsker at reagere på omgivelserne og livets udfordringer.

Kontakt mig og hør mere

Kunne du tænke dig at høre mere om dine behandlingsmuligheder eller ønsker du at bestille tid til behandling? Så er du velkommen til at kontakte mig som hypnoterapeut.

Du kan få fat i mig på tlf. 42 45 27 03 eller e-mail eva@hypnoterapi-rygaard.dk. Jeg ser frem til at høre fra dig.​